Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Bireysel olarak değişim ve gelişimin en hızlı olduğu bu dönemler, çocuklar ve ergenlerin hem kendilerini hem de içlerinde yaşadıkları dünyayı anlama ve anlamlandırma dönemleridir. Kabul edelim, anlamak ve anlamlandırmak kimi zaman sancılı süreçler haline gelebilir.

Süreç Nasıl İşliyor?

Öncelikle tanışıyor ve sizin sürece başlama nedenleriniz hakkında detaylıca konuşuyoruz. Daha sonra birlikte izlenebilecek yol hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Şeffaflık ve etik ilkeler doğrultusunda sürecimiz başlıyor.

Daha fazla bilgi için İletişim